FILMLOG

Üç Kağıtçı

Babasının vefatı üzerine Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı, amcası Sabri'nin ona oynadığı oyunlardan habersizdir. Kardeşini kandırarak mallarına konan Sabri, önüne taş koymasından korktuğu yeğenini daha fazla köyde istemez. Ona, köylünün yağmur yağdırması için tuttuğu Arif de eşlik eder. Birlikte köylüleri Rıfkı'ya karşı kışkırtırlar. Bu sırada romatizması sayesinde yağmurun yağacağını dakikasına kadar doğru bilen Rıfkı, bir anda kahramana dönüşür. Zamanla popülaritesi iyice artan Rıfkı, belediye başkanlığına kadar yükselir. Ne var ki bu hızlı yükselişin bir bedeli olacaktır.

Similar Movies