FILMLOG

Tosun Paşa

İskenderiye'nin saygın aileleri Tellioğulları ve Seferoğulları, yeşil vadiye sahip olmak için çekişmektedir. Çareyi Daver bey'in kızı Leyla ile evlenmekte bulan Tellioğlu Lütfü, bir taşla iki kuş vurmayı planlar. Ne var ki Leyla, Seferoğlu Suphi'yi beğenir. Bunun üzerine ailenin hizmetçisi Şaban'ı paşa kılığına sokarak, Daver'in gözünü korkutmak isteyen Lütfü, bu konuda oldukça başarılı olur. Fakat Tosun paşa kılığındaki Şaban'ın, Leyla'yı elinden alacağını hesap etmez. Şaban ile Leyla'nın düğünleri sırasında, hakiki Tosun paşanın olay yerine gelmesiyle birlikte, foyalar gün yüzüne çıkacaktır.

Similar Movies