FILMLOG

Keriz

Birbirlerine sevdalı iki genç Zülfü ile Zülfiye evlenmek için gün saymaktadır. Ne var ki Zülfü'nün kötü kalpli amcası Abbas, yeğeninin mallarına konmak için bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Her şeye rağmen iki aşık evlenir. Bu kez Abbas ve eşi, Zülfiye'nin üzerinden köyde bir dedikodu çıkarır. Köylülerin baskısından kaçan Zülfiye, ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınır. Amcası Abbas'ın bitmek bilmez isteklerine karşı çıkamayan Zülfü, ayrı kaldığı eşini İstanbul'da aramaya koyulur. Bu sırada Zülfiye'nin köydeki tarlasında değerli bir maden bulunur. O zamana kadar aşıklara yapmadıkları kötülüğü bırakmayan köylüler, şimdi tarlayı ellerinden alabilmek için türlü maskaralıklara başvuracaktır.

Similar Movies