FILMLOG

Deli Deli Küpeli

Kasabaya ulaşımın kar nedeniyle kapanmasını fırsat bilen üçkağıtçılar, karaborsacılık ve tefecilik yoluyla halkı sömürmektedir. Buna itiraz edenleri ise eşkıya ile işbirliği yaparak sindirirler. Diğer yandan, akıl hastanesinden kaçan iki delinin yolu kasabaya düşer. Halkın kendilerini yeni kaymakam ve hakim sanması üzerine olaylar gelişir. O güne kadar halkı sömüren zalimler, deli kaymakam karşısında epey zorlu bir sınav verecektir.

Similar Movies